Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 930 214
Ředitelka školy tel. 603 140 600
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Základní škola 

 Podrobné informace o provozu:

Základní škola Sluhy - všeobecné informace
Školní řád

Organizace školního roku 2017/2018

Pedagogický sbor a nepedagogičtí zaměstnanci školy
Rozvrhy vyučovacích hodin pro školní rok 2017/2018
Termíny třídních schůzek a konzultací
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program školní družiny
Stravování
Fotogalerie z akcí základní školy
Fotogalerie - výukový program
 Režim dne ve škole
6,45 - 8,00  Ranní družina
8,15  Zahájení vyučování
  Rozpis vyučovacích hodin:
1. hodina 8,15 – 9,00
2. hodina 9,10 – 9,55
3. hodina 10,15 – 11,00
4. hodina 11,10 – 11,55
5. hodina 12,05 – 12,50
    oběd 1. a 2. ročník
6. hodina 12,40 – 13,25
    oběd 3., 4. a 5. ročník
7. hodina 13,30 – 14,15
11,55 (12,50)  Konec dopoledního vyučování
11,55 - 17,00  Odpolední družina
 Provoz školní družiny

Provoz školní družiny:
Ranní družina: 6,45 - 8,00
Odpolední družina: 11,55 – 17,00

 
Budova se otevírá pro ranní družinu v 6,45, pro ostatní žáky v 7,45 hodin.
Velká přestávka je 20 min od 9,55, ostatní přestávky 10 minut, při odpoledním vyučování 5 minut.
  Informace 

Základní škola  Sluhy, Sluhy 29

Tel: 736 753 744, 283 930 214

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy
tel. 603 140 600
e-mail: lenkabici@centrum.cz
IČ 70990883

číslo účtu pro platby od rodičů: 181804816/0300

Škola v současné době poskytuje zázemí žákům 1. až 5. ročníku.

5.5.2017

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
 

Pedagogický sbor

Mgr. Lenka Bičišťová, ředitelka školy a učitelka

Mgr . Andrea Bičová, učitelka

Mgr. Kateřina Rychlá, učitelka

Lenka Trojanová, učitelka

Zdeňka Šerclová, vedoucí vychovatelka ŠD, fin. referentka

Nikola Dvořáková, vychovatelky školní družiny a učitelka

Tomáš Trávníček, asistent pedagoga a vychovatel ŠD

Marie Vojtěchová, vedoucí učitelka MŠ

Markéta Sandová, učitelka MŠ

Marcela Krištofová, asistentka pedagoga MŠ

Další pracovníci školy
Jaroslav Svoboda, hospodář, vedoucí ŠJ

Irena Hrabětová, hlavní kuchařka

Bronislava Vojtěchovská, kuchařka

Oldřiška Hudečková, školnice a uklízečka v ZŠ

Michala Petříčková, kuchařka, školnice a uklízečka v MŠ
  Dokumenty ke stažení  

  EU peníze školám  

Název projektu: Ostrov dětství

Doba trvání projektu: 30 měsíců
(1.5. 2011 - 31.10. 2013)
Hodnota projektu: 518 127 Kč
zdroje financování:
program EU peníze školám

Škola zpracovala výukové programy pro výukové oblasti: matematika, jazykové vyučování, přírodověda a ICT ve formátech Powerpoint a Word.


Materiály ICT lze vyžádat na mailové adrese: lenkabici@centrum.cz.

  Naše přírůstky 
Vašík Říha

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena