Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 930 214
Ředitelka školy tel. 603 140 600
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Základní škola 

 Podrobné informace o provozu:

Aktualizované dokumenty pro školní rok 2019/2020:

Základní škola Sluhy nabízí svým žákům následující zájmové aktivity, které se mohou měnit dle aktuální nabídky školy a agentury Krouzky.cz a počtu přihlášených zájemců, např:
Sborový zpěv
Kroužek keramiky
Vědecké pokusy
Sportovní hry
Kroužek anglického jazyka
Hra na nástroj (flétna, kytara)
Taneční kroužek

Školní vzdělávací program
Organizace školního roku 2019-2020.
Termíny třídních schůzek a konzultací.

Školní řád pro školní rok 2019-2020.
Rozvrhy hodin pro školní rok 2019-2020.
.
 Režim dne ve škole
6,45 - 8,00  Ranní družina
8,15  Zahájení vyučování
  Rozpis vyučovacích hodin:
1. hodina 8,15 – 9,00
2. hodina 9,10 – 9,55
3. hodina 10,15 – 11,00
4. hodina 11,10 – 11,55
5. hodina 12,05 – 12,50
    oběd 1. a 2. ročník
6. hodina 12,40 – 13,25
    oběd 3., 4. a 5. ročník
7. hodina 13,30 – 14,15
11,55 (12,50)  Konec dopoledního vyučování
11,55 - 17,00  Odpolední družina
 Provoz školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020
Ranní družina 6,45 – 8,00
Odpolední družina 11,55 – 17,10

 
Budova se otevírá pro ranní družinu v 6,45, pro ostatní žáky v 7,55 hodin.
Velká přestávka je 20 min od 9,55, ostatní přestávky 10 minut, při odpoledním vyučování 5 minut.
  Informace 

Základní škola  Sluhy, Sluhy 29

Tel: 736 753 744, 283 930 214

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy
tel. 603 140 600
e-mail: lenkabici@centrum.cz
IČ 70990883

Škola v současné době poskytuje zázemí žákům 1. až 5. ročníku.

číslo účtu pro platby od rodičů:

Hlavní účet školy: 2201311111 / 2010
Platba obědů ZŠ i MŠ: 2601311110 / 2010
Ostatní platby rodičů ZŠ: 2801311115 / 2010
Pedagogický sbor a nepedagogičtí zaměstnanci školy
 
  Dokumenty ke stažení  

  EU peníze školám  

Název projektu: Ostrov dětství

Doba trvání projektu: 30 měsíců
(1.5. 2011 - 31.10. 2013)
Hodnota projektu: 518 127 Kč
zdroje financování:
program EU peníze školám

Škola zpracovala výukové programy pro výukové oblasti: matematika, jazykové vyučování, přírodověda a ICT ve formátech Powerpoint a Word.


Materiály ICT lze vyžádat na mailové adrese: lenkabici@centrum.cz.

                           

 
 
 

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena