Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Kateřina Rychlá,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 Zájmové aktivity ve škole
Školní vzdělávací program družiny
 
  ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Provoz družiny

Ranní družina - 6,30 do 8,00 hodin
Pro děti přihlášené do školní družiny je budova školy otvírána v těchto časech – v 6,30 hodin, v 6,45 hodin a od 7,00 do 7,45 hodin. 
Po vstupu do školy je každý žák povinen se v šatně přezout a převléknout a použít dezinfekční prostředek na ruce a bez prodlení odcházet do učebny družiny. Žák se nesmí zdržovat v jiných prostorách školy!
Odpolední družina – od oběda do 17,10 hodin
Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný pouze v těchto časech: do 13,00 hodin
a pak následně od 14,30 hodin do 17,10 hodin. V době od 13,00 do 14,30 hodin probíhá ve školní družině řízená výchovně-vzdělávací činnost.

Vydání dítěte ze školní družiny jiné osobě než zákonnému zástupci bude povoleno pouze na základě písemné žádosti rodičů, viz Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny, telefonická žádost je nepřípustná.

Poplatek za školní družinu – 150 Kč za 1 měsíc, nezávisle na počtu dní docházky.
Poplatek se hradí souhrnně za měsíce září až prosinec v částce 600 Kč.

Platbu 600 Kč proveďte převodem na číslo účtu 2801311115/2010
Nezapomeňte uvést variabilní symbol dítěte!  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a účel platby (družina).  Úhradu poplatku proveďte nejpozději do 10. září 2020.

KONTAKT

Zdeňka Šerclová – vedoucí školní družiny
email: z.serclova@seznam.cz

Personální obsazení

  • Zdeňka Šerclová – vedoucí školní družiny

  • Nikola Dvořáková – vychovatelka
  • Irena Ungrová – vychovatelka

Formuláře ke stažení

Přihláška do školní družiny
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny
Uvolněnka ze školní družiny (týká se starších žáků)


© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena