Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
 Zájmové aktivity ve škole

Základní škola Sluhy nabízí svým žáků, ale i dalším zájemcům, následující zájmové aktivity:

 • Sborový zpěv
 • Kroužek keramiky
 • Dramatický kroužek
 • Sportovní hry
 • Kroužek anglického jazyka
 • In line kroužek
 • Hra na nástroj (flétna, kytara)
 • Taneční kroužek
Školní vzdělávací program družiny
 
  ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020
Ranní družina 6,45 – 8,00
Odpolední družina 11,55 – 17,10

Školní družina při Základní škole Sluhy disponuje kapacitou 90 žáků.
Přednostně jsou do ní zařazováni žáci z nižších ročníků a dojíždějící žáci. Provoz školní družiny se snažíme přizpůsobit potřebám rodičů.

Budova se otevírá pro ranní družinu v 6,45, pro ostatní žáky v 7,55
.

Velká přestávka je 20 min od 9,55, ostatní přestávky 10 minut,
při odpoledním vyučování 5 minut.

Po dobu školní družiny jsou pro děti připraveny jak aktivity odpočinkové – relaxační, tak i sportovní.

číslo účtu pro platby od rodičů:

Hlavní účet školy: 2201311111 / 2010
Platba obědů ZŠ i MŠ: 2601311110 / 2010
Ostatní platby rodičů ZŠ: 2801311115 / 2010

 • Zdeňka Šerclová , vedoucí vychovatelka ŠD, finanční ref.
 • Nikola Dvořáková, vychovatelka školní družiny a učitelka
 • Lenka Petrová, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD

 Cíle
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace dětí. Velký důraz klademe na složku rekreační, která zaujímá hlavní místo při odreagování dětí od školních povinností. Pohybové aktivity zajišťujeme denně venku s výjimkou nepříznivého počasí. Zájmové činnosti jsou aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Zájmová činnost má své okruhy, aby dětem umožnily orientaci v hlavních zájmových oblastech - společensky prospěšná, sportovní, estetická, přírodovědná, pracovně technická
Dbáme na to, aby veškeré činnosti školní družiny byly založeny na dobrovolnosti a ochotě dětí účastnit se nabízených aktivit, aby se školní družina stala místem, ve kterém děti chtějí trávit svůj volný čas.

 

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena