Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Mateřská škola 

 Dokumenty k provozu ke stažení:

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí
ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy platný od 1.9.2017
Organizace dne v MŠ
Vzdělávací program MŠ
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
Směrnice k výběru úplaty za předškolní vzdělávání
Stravování MŠ

 

 
  Informace 
 

Přijetí dítěte do MŠ se řídí platnými kritérii.
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

 

Mateřská škola Sluhy, Sluhy 5

Tel: 736 753 748

Provozní doba:  7.00 – 16.30 hod.

Děti se do MŠ přijímají od 7.00 do 8.15 hod.
Vyzvedávají se buď po obědě (od 12:00 do 12:15 hod)
nebo odpoledne (od 14:45 do 16:30 hod).

Odhlašování dětí ze stravování
tel. 736 753 744 - pouze do 7.00 hod.  v jídelně ZŠ.

Poté už nemůže být částka odečtena.

číslo účtu pro platby od rodičů:

Hlavní účet školy: 2201311111 / 2010
Platba školné MŠ: 2101311114 / 2010
Platba obědů ZŠ i MŠ: 2601311110 / 2010

Kapacita MŠ  je 24 dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte
je 540,- Kč měsíčně.
Směrnice k výběru úplaty za předškolní vzdělávání


Pedagogický sbor

  • Marie Vojtěchová, vedoucí učitelka MŠ
  • Markéta Sandová, učitelka MŠ
  • Marcela Krištofová, učitelka a asistentka pedagoga MŠ

Ostatní pracovníci školy

  • Michaela Petříčková, kuchařka, školnice a uklízečka v MŠ


© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena