Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Kateřina Rychlá,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: kate.rychla@seznam.cz 
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Školní kuchyně 
Pokud rodič žáka ZŠ nebo dítě MŠ nestihne odhlásit oběd 1. den nemoci, může si vyzvednout oběd do vlastních nádob v ZŠ od 11,00 do 11,30 hodin.
Ceny stravy:

Školní jídelna při naší základní škole poskytuje žákům obědy:

24,00 Kč pro žáky 1. - 4. ročníku
26,00 Kč pro žáky 5. ročníku

Stravování dětí v mateřské škole:
  • 34,- Kč - výše stravného na jedno dítě a den.
  • 27,- Kč - pokud dítě navštěvuje MŠ pouze dopoledne
  • 39,- Kč – výše stravného na jedno dítě 6-7 let

Placení stravného:

Rodiče mají povinnost bezpodmínečně dodržet termín placení stravného.

Termín placení stravného je pevně stanoven pro platby na bankovní účet nebo v hotovosti do 5. dne v měsíci. Doporučujeme při platbě na účet školy zadat trvalý příkaz na částku 600,- Kč, v MŠ na částku 750,-Kč.

číslo účtu pro platby od rodičů: 2601311110 / 2010

kontakt: hospodar.zssluhy@gmail.com
 

Pracovníci školní kuchyně:

  • B. Vojtěchovská, hlavní kuchařka
  • M. Petříčková, kuchařka
  Jídelníček  

Školní jídelna - aktuální jídelníčky
 
Přihlášení do Strava.cz

Spolu s jídelníčky je nově povinnost uvádět
seznam alergenů v jídle, který je ke stažení v příloze.
Jedná se o novelu zákona o školním stravování, dle které budou školní jídelny povinny uvádět u svých vydaných pokrmů možné alergenní složky. Novelizace zákona by měla přijít v platnost v prosinci 2014.Takovéto krásné a moderní vybavení má nová kuchyně:

   

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena