Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín
 Kontakt: Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy

Návrat na úvodní stránku

 
 

Tel: 736 753 744, 283 93 02 14
E-mail: lenkabici@centrum.cz
WWW: http://www.skola-sluhy.cz

 
  Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název

Základní škola a Mateřská škola Sluhy,
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Sluhy
Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)

3. Organizační struktura

Pedagogický sbor a nepedagogičtí zaměstnanci školy

Pedagogický sbor ZŠ
Mgr. Lenka Bičišťová, ředitelka školy a učitelka
Mgr . Andrea Bičová, učitelka
Mgr. Kateřina Rychlá, učitelka
Mgr. Zdeňka Slabová
Lenka Trojanová, učitelka a asistentka pedagoga
Marcela Krištofová, učitelka a asistentka pedagoga MŠ
Lenka Štětinová, asistentka pedagoga
Zdeňka Šerclová , vedoucí vychovatelka ŠD, finanční ref.
Nikola Dvořáková, vychovatelky školní družiny a učitelka
Lenka Petrová, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD

Pedagogický sbor ZŠ
Markéta Sandová,DiS, vedoucí učitelka MŠ
Lenka Klementová, učitelka MŠ

Další pracovníci školy
Jaroslav Svoboda, hospodář, vedoucí ŠJ
Irena Hrabětová, hlavní kuchařka
Bronislava Vojtěchovská, kuchařka
Jana Krnáčová, školnice a uklízečka v ZŠ
Michala Petříčková, kuchařka, školnice a uklízečka v MŠ

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Sluhy 29, 250 63, pošta Mratín

Telefonní kontakt:
Mgr. Lenka Bičišťová,  ředitelka školy, tel.
603 140 600
Základní škola Sluhy, Sluhy 29, 736 753 744, 283 930 214
Mateřská škola Sluhy, Sluhy 5, tel: 736 753 748

Adresa internetové stránky:
www.skola-sluhy.cz

ID datové schránky:

Další elektronické adresy:
Mgr. Lenka Bičišťová, lenkabici@centrum.cz
Jaroslav Svoboda, vedoucí ŠJ, svoboda12@email.cz

5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet školy:            2201311111 / 2010
Platba obědů ZŠ i MŠ:     2601311110 / 2010
Ostatní platby rodičů ZŠ:  2801311115 / 2010

6. IČO

70990883

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program družiny
Vzdělávací program MŠ

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled a rozpočet školy jsou zveřejněny
na stránkách zřizovatele školy obce Sluhy: http://sluhy.cz/

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy.

12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  GDPR 

GDPR - Informace o pověřenci pro ZŠ a MŠ Sluhy
Albert Hendrich, email: dpo@hendrichgroup.cz

GDPR - SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Kontaktní formulář na pověřence:
http://hendrichgroup.cz/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju

 


 
  Rozpočtová odpovědnost  
Informace dle zákona č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Rozpočet na rok 2018:
Střednědobý výhled a rozpočet školy jsou zveřejněny
na stránkách zřizovatele školy obce Sluhy: http://sluhy.cz/

Rozpočet na rok 2017 a Střednědobý výhled na roky 2018 a 2019

 


 
  Vydaná rozhodnutí 
8.6.2018 Rozhodnutí o přijetí k předškolním vzdělávání pro školní rok 2018/2019
17.5.2018 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
5.6.2017 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
5.5.2017 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 
  Směrnice 
Směrnice k výběru úplaty za předškolní vzdělávání

 

 


 
  Výroční zprávy 
Výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

 

 


 

 

© 2009 Základní škola a Mateřská škola Sluhy, všechna práva vyhrazena